Het verschil tussen serie geschakelde en parallel geschakelde zonne-energiesystemen