Een interview met Jack en Jenny over hun zonne-energiesysteem