april 10, 2020

Een weloverwogen SunPower zonne-energiesysteem in Woerden

by Kai van de Wiel in Projecten
Aantal panelenCapaciteitBijzonderheden
3411.050 WpParallel geschakeld o.b.v. SolarEdge

Wat is voor jullie de reden geweest om voor zonnepanelen te kiezen?

Laat ik het antwoord op deze vraag iets breder trekken dan zonnepanelen alleen. Ik wil namelijk zowel mijn zakelijk als mijn privé omgeving verduurzamen, zodat ik mezelf op termijn onafhankelijk kan maken van fossiele brandstoffen.

Voor een deel hangt dit samen met mijn beroep als consultant in de chemische industrie en de missie van mijn bedrijf Traxxys om de procesindustrie te verduurzamen. Zakelijk gezien ben ik eigenlijk al 15 jaar bezig met het thema duurzaamheid en richt ik me specifiek op de CO2 reductie en de verhoging van productefficiency.

De stap die ik nu wil zetten is om hier niet enkel in te adviseren, maar om dit als bedrijf en persoon zelf ook te doen.

SunPower Henk

En waarom is juist nu daar een goed moment voor?

Het idee om zelf te gaan verduurzamen bestond al veel langer. Tot ongeveer een jaar geleden was ik echter van mening dat ik als persoon veel meer kon bereiken op het gebied van verduurzaming door grote bedrijven hierin te adviseren. Het verschil dat ik daar kan maken met mijn advies kan oplopen tot kilotonnen CO2 per jaar. Als je kijkt naar de energie die ik nu steek in mijn privé verduurzaming dan is dit natuurlijk veel minder effectief. Aan de andere kant vind ik dat ik consequent moet zijn. You practice what you preach. Wat ik buiten de deur adviseer, moet ik ook zelf doen.

Verder vind ik het belangrijk om de verduurzaming van mijn huishouden als een totaalplaatje te zien. De zonnepanelen op het dak zorgen er natuurlijk voor dat ik mijn energieverbruik compenseer. Daarnaast zorgen zij er ook voor dat mijn zakelijke rit per automobiel naar Eindhoven van vorige week een energie neutrale rit was.

Je hebt dus heel praktisch naar de meerwaarde van zonnepanelen gekeken. Je had nu de tijd en de ruimte om voor jezelf een balans op te maken, te kijken naar je verbruik en te zien hoe je zelf kon praktiseren wat je naar bedrijven uitdraagt en adviseert?

Precies. Meerdere ZZP’ers zullen dit ook wel herkennen, maar ik ben de afgelopen twee jaar gewoon steeds bezig geweest met opdrachten. Vorig jaar november had ik een eerste moment om naar deze persoonlijke case te kijken. De aanschaf van zonnepanelen was dus grotendeels afhankelijk van de factoren tijd, geld en een bepaalde opvatting over welke kant je op wil.

Ik vind het heel interessant om te horen dat vooral het duurzame totaalplaatje een belangrijke drijfveer is geweest voor jou om zonnepanelen aan te schaffen. In veel van mijn voorgaande interviews noemde mensen dit zeker als belangrijk aspect, maar was toch vooral het aantrekkelijke financiële plaatje de drijfveer voor de aanschaf van zonnepanelen. In hoeverre heeft dit voor jou meegespeeld in je beslissing?

Om daar een goed antwoord op te geven neem ik je even mee in het totaalplan voor het kantoor en huis. Stap één van de verduurzaming bestaat uit de aanschaf van zonnepanelen. Vervolgens zal er ruimteverwarming moeten komen en tot slot warm water. De energie die ik nodig heb voor de stappen twee en drie zal door de zonnepanelen moeten worden opgewekt.

Als ik dan kijk naar de zonnepanelen op het dak, dan wekken deze meer energie op dan dat ik nu qua verbruik nodig heb. Deze overcapaciteit gaat terug het net op. Ik heb nu gelukkig een energieleverancier die mij ook voor deze overcapaciteit een vergoeding per kWh betaald, maar dit zal vanaf 2023 afnemen. De zonnepanelen zullen mij de komende drie jaar dus zeker een financiële prikkel opleveren, maar dit is voor mij niet de primaire drijfveer geweest bij de aanschaf. Het is eerder de noodzakelijke beginstap in een verduurzamingsproject van mijn huishouden.

Zeer interessant. Dan de link naar ons als bedrijf. Ergens in je oriëntatieproces aangaande zonnepanelen ben je met ons in aanraking gekomen. Hoe ging dat?

Dat is een leuk verhaal. Eigenlijk is dit al op een veel eerder moment in de tijdlijn gebeurd. Zo’n anderhalf jaar geleden ben ik tijdens een wandeling met de hond een installatieploeg van jullie tegengekomen die hier in de wijk aan de slag was. Ik had destijds enkele vragen over de technische montage van de zonnepanelen. Toentertijd dacht ik namelijk dat de zonnepanelen daadwerkelijk in mijn dak zouden worden geboord. Ik zag een dergelijke gatenfestijn in mijn dak niet zitten, dus heb jullie jongens gevraagd hoe dat precies zat. Zij hebben mij met behulp van de aanwezige materialen vervolgens een hele heldere uitleg gegeven hoe dit in wél in zijn werk gaat.

Daarnaast vond ik het heel fijn dat ik op een correcte en prettige manier te woord werd gestaan. Dat is voor jullie als bedrijf misschien gewoon, maar ik kom vaak genoeg bedrijven tegen waar je op zijn zachtst gezegd nogal ruw wordt behandeld. En dat is dan nog een redelijke neutrale term. Dat viel me dus in positieve zin op.

Na een lange tijd radiostilte van mijn kant door het grote aantal projecten, kwam ik een kopie van een kaartje van jullie tegen die ik destijds had gemaakt. Vanaf dat moment heb ik jullie meegenomen in mijn vergelijking van offertes. Het begon echter met die erg prettige persoonlijke ontmoeting met jullie montageteam.

Zonnepanelen Henk

Ik kom straks nog terug op dit ‘gewone’ persoonlijke contact. Ik wil echter eerst naar het vergelijkingsproces van jou toe. Dit was erg uitgebreid en georganiseerd, omdat je natuurlijk ook vanuit je professie met dit soort zaken bezig bent. Kun je ons meenemen in dit vergelijkingstraject?

Het is alsof je een land binnengaat waar je geen landkaart van hebt. Je wil wel ergens heen, maar je hebt geen idee hoe de wegen lopen. Je weet ook niet wat voor soort vragen je moet stellen om uit te komen waar je uit wil komen. In feite ben je blind.

Ik ben begonnen met het benaderen van enkele bedrijven die aangesloten zijn bij een garantiefonds. Jullie vielen hier dus niet onder. Het was voor mij een rustige gedachte dat dekking in de vorm van een fonds in werking zou treden op het moment dat mijn installerende partij failliet zou gaan. Ik ben gelukkig zo verstandig geweest om iets te doen wat ik niet altijd doe, namelijk de kleine lettertjes lezen. Het belangrijkste punt waardoor bij mij de alarmbellen afgingen is dat het garantiefonds in het geval van schade of slecht functioneren van mijn zonne-energiesysteem voor vervangende onderdelen hoogstens moet voldoen aan de kwaliteit en specificaties van oorspronkelijk gebruikte onderdelen. Dit zou dus kunnen betekenen dat een defect en kwalitatief hoogstaand onderdeel van mijn systeem door hen wordt vervangen, maar dan wel door een kwalitatief minder onderdeel. Het  woord ‘hoogstens’ is voor mij daarom een echte showstopper.

Het speelveld werd hierdoor weer een stuk breder. Het advies dat ik anderen dan ook wil meegeven is om vooral niet teveel offertes aan te vragen. Beperk het tot een aantal partijen die een goed verhaal hebben en waar je een goed gevoel bij hebt, zet deze voor jezelf op een rijtje en stel vervolgens vragen over de verschillen die je ziet. Krijg je op deze vragen geen helder antwoord dan is dat direct een aandachtspunt in je zoektocht.

Als ik hier op mag inhaken. Je hebt het over het stellen van vragen en het krijgen van heldere antwoorden. Hierbij is het wel belangrijk dat je weet waar je naar op zoek bent en wat je dus moet bevragen. Wat waren de specifieke aspecten die jij bevroeg en waarop je antwoord wilde krijgen?

Bijvoorbeeld of ik moest kijken naar wattpiek of naar de hoeveelheid kilowattuur per jaar. Uiteindelijk bleek dat wattpiek slaat op het absolutie piekvermogen van een zonnepaneel en dat kilowattuur verwijst naar de daadwerkelijke opbrengst van een zonne-energiesysteem op jaarbasis. Met dat laatste gegeven kun je daadwerkelijk een goede vergelijking tussen aanbiedingen maken.

Verder was ik benieuwd naar het mechanische aspect van een installatie, het in- en uitkrimpen van de zonnepanelen, de corrosie, de montage, de opbrengstvermindering over de jaren en ook de reden waarom een partij nu juist de zonnepanelen aanbiedt die ze aanbieden. Er zijn namelijk tientallen panelen beschikbaar, maar waarom kies je nu juist die set zonnepanelen. Daarnaast had ik ook vragen over de omvormer, de optimizers, het aanleggen van het kabeltraject en de montage zelf. Die vragenlijst heb ik aan iedereen voorgelegd, ook aan jou.

Deze vragenlijst gaat puur over de verschillende materialen en hun specificaties. Had je daarnaast nog andere zaken die belangrijk voor jou waren? Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de grote prijsverschillen, maar ook het soort contact dat je met een partij hebt en de mate van snelheid en eerlijkheid waarmee zij antwoorden.

Ja, die overige zaken zijn zeker belangrijk. Zowel het eerste contact met jullie montageteam als het contact met jou als adviseur was prettig en lag in elkaars verlengde. Ik vind het echter ook belangrijk dat er naast het goede contact een kloppend en sluitend verhaal is. Uiteindelijk hebben er zeven partijen, waaronder jullie, hier bij mij aan tafel gezeten.

Duidelijk. Vervolgens ga je al deze zaken per partij bekijken en met elkaar vergelijken en uiteindelijk kies je voor ons. Waarom zijn wij hier voor jou als beste partij uitgekomen?

Ik begin even iets breder. Ik kreeg per partij meerdere offertes en daar heb ik een grafiek van gemaakt. Hier zie je op de X-as wat deze partijen per offerte aan opbrengst in kilowattuur hebben berekend en op de Y-as de projectprijs inclusief BTW. Daarbij heb ik een lijn getrokken met het vermogen wat ik verwacht nodig te hebben. Wat je vervolgens ziet is dat er een geleidelijke toename is in de opbrengst, maar dat de prijzen zich hier niet toe verhouden.

Grafiek aanbieders

Ik ben in dit woud van informatie vervolgens orde gaan aanbrengen aan de hand van een aantal criteria. Om de offertes goed te kunnen vergelijken, heb ik bijvoorbeeld gekeken naar de verhouding tussen betaalde euro’s en de energie die me dit oplevert. Sommige partijen vielen hier door de mand, omdat zij hun product en dienst toch wel erg goedkoop aanboden. Dan gaan bij mij de alarmbellen rinkelen. Als er een groot aantal partijen binnen een bepaalde range liggen en één partij zit hier ver onder, dan wil je koste wat kost de klus binnenhalen. De vraag is echter of je het dan wel waar kan maken.

Uiteindelijk ben ik door de oogharen gaan kijken en ben ik vrij snel bij jullie uitgekomen.

Wat mooi om zo meegenomen te worden in jouw keuzeproces. Om kort terug te keren op mijn initiële vraag, zou je in drie zinnen kunnen samenvatten wat nu precies de reden is geweest dat je voor ons als installateur van jouw zonnepanelen gekozen hebt?

  • Doen wat je zegt en zeggen wat je doet, oftewel je afspraken nakomen. Dat is het interactionele vlak.
  • De verhouding tussen de euro’s en de kilowatturen.
  • De snelheid waarmee jullie werken.
  • En het feit dat je ook echt iemand langs laat komen die technisch gezien van de hoed en de rand weet.
  • Dat zijn de drie à vier belangrijkste elementen.

Jouw keuze is gemaakt, onze hoofdmonteur is op mijn verzoek bij jou langsgegaan om alle technische en praktische zaken met je door te lopen en dan is het tijd voor de installatiedagen. Hoe heb je deze twee dagen beleefd?

De eerste dag waren jullie heel eerlijk naar mij. Door ziekte en een aantal andere ongelukkige zaken op kantoor waren jullie niet op volle sterkte. De hoofdmonteur, Wessel, heeft mij gedurende die dag dan ook even apart genomen. Hij heeft netjes uitgelegd dat de twee andere mannen vrij ‘junior’ waren en dat hij ze scherp in de gaten hield en waar nodig bij stond.

De manier hoe jullie ploeg met ons communiceerde was erg plezierig en prettig. En die eerste dag wilden ze echt spijkers met koppen slaan. We hebben een aantal keer koffie gedronken, maar de gedrevenheid om een zo groot mogelijk deel van de klus te klaren vielen op.

De tweede dag liep het vanaf het begin erg gesmeerd. Het liep zelfs zo gesmeerd dat ik halverwege de dag met een gerust hart naar een afspraak ben gegaan en jullie de klus heb laten afmaken. Ik had die afspraak kunnen afzeggen, maar het vertrouwen was, door wat ik had gezien, dusdanig groot dat ik vond dat ik weg kon.

Is dat een antwoord op je vraag?

Jazeker. We hebben het voortraject en het installatieproces besproken. Nu ga ik het even moeilijk maken. Als je één aspect mag kiezen waarom wij er als partij uitsprongen en waarom je ons bij anderen zou aanraden, wat is dit dan?

Dat heeft te maken met het luisteren naar de klant en proberen te begrijpen wat hij of zij wil. Jullie wilden echt weten wat ik belangrijk vond. En jullie waren bereid om dit ook kracht bij te zetten door bepaalde dingen voor mij uit te zoeken. Als een partij openstaat voor vragen en bereid is om hetgeen zij hebben aangeboden daadwerkelijk bespreekbaar te maken, dan geeft dat overall een erg prettig en vertrouwd gevoel.

Zonnepanelen Henk

Het zonne-energiesysteem draait nu al enige tijd op volle toeren. Twee vragen. Eén, hoe werken ze? En twee, bemerk je verschillen tussen het dagelijkse leven voor en na de installatie van de zonnepanelen?

Om vraag één direct goed te beantwoorden, vorige week vrijdag draaiden de zonnepanelen op volle toeren. Als het de rest van het jaar zo doorgaat, dan gaan we een erg mooi jaar tegemoet. De zonnepanelen werken dus erg goed.

Dan de vraag of ik verschillen bemerkt in mijn dagelijks leven voor en na de installatie. Hiervoor richt ik me tot de app van mijn energieleverancier. Zij laten zien hoe mijn energieverbruik wat betreft de elektriciteit is ingedeeld. Zo kan ik bijvoorbeeld mijn sluipverbruik inzien en dit aanpakken. Wat ik hiermee wil zeggen is dat het bewust bezig zijn met je energie dankzij de zonnepanelen, in mijn geval leidt tot gedragsverandering.

Interessant om te zien. Dan zijn we aangekomen bij de laatste vraag, die ik in ieder interview opnieuw stel. Waarom zouden mensen volgens jou zonnepanelen moeten aanschaffen? Wat zou je hen willen meegeven als belangrijkste reden?

Het begint ermee dat mensen een idee moeten hebben wat ze willen met hun eigen energieverbruik. Hier moet eerst een stukje bewustwording ontstaan. Dit wordt steeds meer gestimuleerd, omdat de transitie naar verduurzaming in het publieke domein een steeds prominentere rol speelt en steeds vaker een item is in de media.

Jij zou ook een trigger voor hen kunnen zijn door middel van dit interview. Welk voordeel zouden zij volgens jou uit de aanschaf van zonnepanelen kunnen halen?

Ik ben er van overtuigd dat we met zijn allen naar een circulaire economie moeten en om dit voor elkaar te krijgen zullen we ons moeten wenden tot hernieuwbare energie. Er heeft jaren geleden eens een grafiekje gestaan in het Nederlandse blad van Shell. Dit was één hele simpele tekening van een aantal kubussen op elkaar. Als je deze tekening ziet dan snap je in één keer waarom je voor zonnepanelen moet kiezen.

Shell Kubussen

De onderste kubus in deze tekening is het grootst. Dat is de jaarlijkse instraling van de zon. Vervolgens staat daar bovenop een veel kleinere kubus dat is de voorraad uranium die we hebben. Daarop staat weer een veel kleinere kubus met de hoeveelheid kolen. Daarop weer een veel kleinere kubus met het aardgas. Enzovoort. Dat betekent dus dat onze hele fossiele voorraad op aarde, inclusief nucleair, als een klein hoopje ellende rust op die kolossale oranje kubus die de jaarlijkse instraling van de zon weergeeft. Als je dat met elkaar vergelijkt is de enige juiste way forward zonne-energie. Alle andere opties zijn volkomen irrelevant.