juni 10, 2020

De BTW teruggave op zonnepanelen: 3 verschillende scenario’s

by Kai van de Wiel in Blog

De BTW teruggave voor zonnepanelen is één van zeer interessante financiële voordelen bij de aanschaf van een zonne-energiesysteem. In het kennisblog van deze week gaan we uitgebreid in op dit financiële voordeel. Aan de hand van drie verschillende scenario’s laten we u zien hoe de BTW teruggave op uw zonnepanelen in zijn werk gaat, welk voordeel het u oplevert en hoe wij u hierbij kunnen helpen met onze gratis BTW teruggave service.

Scenario 1: Particuliere BTW teruggave zonnepanelen

Het eerste scenario aangaande de BTW teruggave op zonnepanelen is direct het meest voorkomende scenario. Het heeft betrekking op ieder die voor het eerst zonnepanelen aanschaft voor particulier gebruik op een eigen dak.

In dit scenario krijgt u dankzij onze gratis ‘BTW teruggave service’ in de meeste gevallen het gehele BTW bedrag terug minus een eenmalig forfait bedrag van de belastingdienst. Dit forfait bedrag wordt bepaald op basis van het piekvermogen van uw zonne-energiesysteem: het aantal zonnepanelen x Wattpiek per zonnepaneel. Per 1000 Wattpiek vermogen van uw zonne-energiesysteem betaald u 20 euro forfait.

Hoe werkt deze BTW teruggave service?

Na de succesvolle installatie van uw zonne-energiesysteem brengen wij u in contact met onze business partner ‘BTW teruggaaf zonnepanelen’. Aan de hand van een online machtigingsformulier geeft u hen toestemming om namens u eenmalig een kwartaal aangifte te doen bij de belastingdienst. U zult voor een periode van tenminste drie jaar worden ingeschreven in de Kleineondernemersregeling (KOR) en u krijgt een eigen BTW nummer. Wanneer deze aanvraag is voldaan krijgt u het BTW bedrag (minus het forfait bedrag) teruggestort op uw rekening in het eerstvolgende kwartaal na uw installatie. Geschiedt de aanvraag bijvoorbeeld in juli (Q3) dan krijgt u op zijn vroegst medio oktober (Q4) het BTW bedrag teruggestort op uw rekening.

Let op: wanneer u reeds een eigen BTW nummer heeft (bijvoorbeeld omdat u een eigen bedrijf heeft of ZZP’er bent) is scenario 1 niet op u van toepassing. Zie scenario 2.

Particuliere aanschaf zonnepanelen


Scenario 2: Zakelijke BTW teruggave zonnepanelen

Dit tweede scenario aangaande de BTW teruggave op zonnepanelen heeft betrekking op een bredere groep mensen. Allereerst betreft het logischerwijs bedrijven die zonnepanelen aanschaffen voor zakelijk gebruik. Denk daarbij aan zonnepanelen op een kantoor of magazijn. Daarnaast geldt dit scenario echter ook voor ieder die zonnepanelen aanschaft voor particulier gebruik, maar reeds in het bezit is van een BTW nummer.

Voor bedrijven die besluiten over te gaan op de aanschaf van een eigen duurzaam en zeer rendabel zonne-energiesysteem zijn er erg veel zeer interessante financiële voordelen te behalen. In ons blog over subsidies voor zonnepanelen kunt u hierover meer lezen.

Voor de groep mensen die al in het bezit zijn van een BTW nummer zijn er ook interessante financiële voordelen. De teruggave van de BTW op hun zonnepanelen verloopt echter anders dan bij de particuliere zonnepanelenbezitters in scenario 1. Onze business partner kan namelijk geen BTW nummer voor hen aanvragen, omdat een ondernemer of ZZP’er al een BTW nummer hebben. Hierdoor is het niet mogelijk om de kwartaalaangifte – zoals beschreven in scenario 1 – uit te voeren. Wij kunnen u echter wel met onze business partner in contact brengen om de verschillende opties aangaande het zelf terugvorderen van de BTW via uw bedrijf met u door te nemen. Mocht u hier echter een eigen accountant of financieel adviseur voor hebben, dan raden wij u aan deze te raadplegen in het proces van BTW teruggave op de zonnepanelen.

Zakelijke aanschaf zonnepanelen


Scenario 3: Een tweede particuliere aanschaf

Dan rest ons nog het derde scenario aangaande de BTW teruggave op zonnepanelen: de tweede particuliere aanschaf. Er zijn twee veelvoorkomende situaties waarin dit scenario van toepassing kan zijn:

  1. U heeft een zonne-energiesysteem aangeschaft en besluit dit te willen uitbreiden. Een reden hiervoor kan bijvoorbeeld de aanschaf van een elektrische auto of gezinsuitbreiding zijn.
  2. U heeft een zonne-energiesysteem aangeschaft voor uw huidige woning, maar u gaat verhuizen. Op uw nieuwe woning wilt u opnieuw zonnepanelen laten plaatsen.

Om u ook in dit scenario op een passende manier te kunnen helpen is het eerst belangrijk om te weten wanneer u de zonnepanelen heeft aangeschaft.

Scenario 3a: de eerste aanschaf van zonnepanelen vond plaats vóór 2020

Heeft de aanschaf van zonnepanelen plaatsgevonden voor 2020 dan kunnen wij u – dankzij onze business partner – van dienst zijn als het gaat om de BTW teruggave op een tweede aanschaf van zonnepanelen. Wilt u hier opnieuw gebruik van maken, dan moeten er echter een aantal stappen worden doorlopen.

Allereerst moet u – eventueel met hulp van onze business partner – een afmeldformulier invullen en verzenden naar de belastingdienst. Hiermee geeft u aan uitgeschreven te willen worden bij de KOR.
Dit verzoek zal in ongeveer 6 weken worden verwerkt door de belastingdienst. Vervolgens kunt u in het kwartaal ná de bevestiging van uw uitschrijving opnieuw zonnepanelen aanschaffen inclusief BTW teruggave door onze partner. Alle facturen aangaande uw nieuwe aanschaf van zonnepanelen moeten namelijk zijn opgemaakt in het nieuwe/eerstvolgende kwartaal.

Er is echter één verschil met scenario 1. Omdat u geen onderdeel meer uitmaakt van de KOR zult u BTW-plichtig zijn. Dit betekent dat u ieder jaar BTW moet afdragen aan de belastingdienst. In de meeste gevallen betreft dit echter een jaarlijks forfait bedrag dat op dezelfde manier wordt vastgesteld als in scenario 1. Na drie jaar heeft u weer de mogelijkheid zich in te schrijven bij de KOR. Voor uw specifieke situatie kunnen we u in contact brengen met onze business partner.

Scenario 3b: de eerste aanschaf van zonnepanelen vind plaats in 2020 of later

Heeft uw eerste aanschaf van zonnepanelen plaatsgevonden in 2020 of later, dan zijn er twee opties. Wilt u een tweede aanschaf van zonnepanelen – bijvoorbeeld een uitbreiding – realiseren in hetzelfde jaar als uw eerste aanschaf, dan kunt u met behulp van ons business partner de BTW van deze tweede aanschaf gewoon terugvragen. De inschrijving in de KOR gaat pas in vanaf het eerstvolgende jaar na uw aanschaf. Wilt u een tweede aanschaf van zonnepanelen realiseren na het jaar van uw eerste aanschaf, dan is er geen mogelijkheid om u tussentijds uit te schrijven voor de KOR. U dient de drie jaar vol te maken. Vervolgens kunt u zich – eventueel met hulp van onze business partner – jaarlijks uitschrijven bij de KOR door middel van het afmeldformulier. U bent hierdoor ieder jaar BTW plichtig. Dit zal zoals eerder besproken in de meeste gevallen een jaarlijks forfait bedrag betreffen. Na drie jaar heeft u weer de keuze om opnieuw in de KOR te gaan. Voor uw specifieke situatie kunnen we u in altijd contact brengen met onze business partner.


Wilt u ook profiteren van de BTW teruggave op uw eigen zonne-energiesysteem en onze BTW teruggave service? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan en één van onze adviseurs helpt u verder.